vị trí hiện tại:trang đầu >Kiến thức >【da ga cam pu chia moi nhat】HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng chữ

【da ga cam pu chia moi nhat】HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

2023-11-29 00:01:00 nguồn:tai game thuy hutác giả:khám phá Nhấp chuột:623hạng hai
HĐND thành phố Đà Nẵng đặc biệt sẽ xem xét,ĐNDthànhphốĐàNẵngxemxétchoýkiếnnhiềunộidungquantrọda ga cam pu chia moi nhat đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, bàn các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.
tác giả:Thời gian rảnh rỗi
----------------------------------
tiêu đề Tin tức
Tin ảnh
Bảng xếp hạng tin tức